Načítať návrh snímky

Načíta ďalšie návrhy snímok do prezentácie.

Vyberte kategóriu designu a následne si zvoľte šablónu.

Kategórie

Zobrazí dostupné kategórie designu snímok.

Šablóny

Zobrazí šablóny pre vybranú kategóriu.

Viac>>

Shows or hides a preview of a selected template.

Note Icon

Niektoré vzory nemusia obsahovať viditeľné textové objekty alebo nakreslené objekty.