Vzhľad snímku

Zobrazí dialóg Návrh snímky, kde môžete vybrať jeho vzhľad. Všetky objekty z návrhu snímku sa vložia za už existujúce objekty vo snímku.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Slide - Master Slide


Návrh snímky

Zobrazí návrhy snímok, ktoré ide použiť. Vyberte návrh a pre jeho použitie na aktuálnu snímku kliknite na OK.

Zmeniť pozadie

Applies the background of the selected slide design to all of the slides in your document.

Zmazať nepoužívané pozadie

Deletes unreferenced background slides and presentation layouts from your document.

Načítať

Displays the Load Slide Design dialog, where you can select additional slide designs.