Formátovať bunky

Určenie vlastností vybranej tabuľky, napríklad názov, zarovnanie, rozostup, šírku stĺpca, okraje a pozadie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

On the Table Bar, click Table Properties.


Nový

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Text

Specify the font effects that you want to use.

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Zrušiť zoskupenie

Set the background color or graphic.