Delenie slov

Bežné príkazy pre snímky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Prezentácie


Snímka

Rozloženie snímku

Opens a submenu with slide layouts.

Vzhľad snímku

Zobrazí dialóg Návrh snímky, kde môžete vybrať jeho vzhľad. Všetky objekty z návrhu snímku sa vložia za už existujúce objekty vo snímku.

Duplikovať snímku

Vloží kópiu snímku za aktuálny snímok.

Rozšíriť snímku

Vytvorí nový snímok z každého hlavného nadpisu osnovy (jedna úroveň pod titulom v hierarchii nadpisov) vo vybranej snímke. Vybraný nadpis sa automaticky stane titulom nového snímku. Všetky nadpisy pod najvyššou úrovňou z originálneho snímku sú v novej snímke posunuté o jednu úroveň vyššie.

Prezentácia

Spustí prezentáciu.