Duplikovať

Makes one or more copies of a selected object.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Upraviť - Opakovať

Shift+F3


Duplikovanie objektov

Počet kópií

Enter the number of copies you want to make.

Hodnoty pre výber

Ikonka

Enters the width and the height values of the selected object in the X axis and the Y axis boxes respectively as well as the fill color of the object in the Start box. The rotation angle of the selected object is not entered.

Umiestnenie

Nastaví polohu a otočenie kópie s ohľadom na vybraný objekt.

Os x

Enter the horizontal distance between the centers of the selected object and the duplicate object. Positive values shift the duplicate object to the right and negative values shift the duplicate object to the left.

Os y

Enter the vertical distance between the centers of the selected object and the duplicate object. Positive values shift the duplicate object down and negative values shift the duplicate object up.

Uhol

Enter the angle (0 to 359 degrees) by which you want to rotate the duplicate object. Positive values rotate the duplicate object in a clockwise direction and negative values in a counterclockwise direction.

Zväčšenie

Nastaví veľkosť kópie objektu.

Šírka

Enter the amount by which you want to enlarge or reduce the width of the duplicate object.

Výška

Enter the amount by which you want to enlarge or reduce the height of the duplicate object.

Farby

Nastaví farby pre vybraný objekt a jeho duplikát. Pokiaľ vytvoríte viac ako jednu kópiu, budú tieto farby definovať začiatočný a koncový bod farebného prechodu.

Spustiť

Choose a color for the selected object.

Koniec

Choose a color for the duplicate object. If you are making more than one copy, this color is applied to the last copy.

Štandardný

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

Warning Icon

Potvrdenie sa nezobrazí skôr, ako sú opätovne nahrané štandardné hodnoty.