Exportovať

Vykoná export prezentácie s príslušnými voľbami.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Súbor - Export


Kliknutím na tlačidlo Uložiť získate ďalšie možnosti exportu do:

HTML (www stránka), JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM.

Po zvolení SWF sa aktuálna prezentácia uloží ako animácia vo formáte "Macromedia Flash".

Pokiaľ si vyberiete typ súboru HTML Dokument, spustí sa sprievodca Exportovaním do HTML. Ten vás následne prevedie exportovaním, vrátane voľby pre uloženie obrázkov do formátu GIF alebo JPEG.

Exportný dialóg

Informácie o importných a exportných filtroch