Panel Tabuľka

Panel Tabuľka obsahuje funkcie, ktoré potrebujete na prácu s tabuľkou. Zobrazí sa, pokiaľ umiestnite kurzor do tabuľky.

Tabuľka

Vloží novú tabuľku do aktuálneho snímku alebo stránky.

Ikonka

Tabuľka

Zo súboru

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Ikonka

Štýl čiary

Body

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Ikonka

Farba čiary (okrajov)

Body

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Ikonka

Okraje

Štýl oblasti / výplň

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Zlúčiť bunky

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

Ikonka

Zlúčiť bunky

Text

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Ikonka

Rozdeliť bunky

Otočiť

Otvorí panel nástrojov, ktorý obsahuje funkcie na optimalizáciu riadkov a stĺpcov tabuľky.

Ikonka

Optimalizovať veľkosť

Zoskupiť

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Na stred

Zarovná obsah bunky na stred medzi horným a dolným okrajom bunky.

Text

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Vložiť riadky

Vloží do tabuľky jeden či viac riadkov pod umiestnenie kurzoru. Viac ako jeden riadok je možné vložiť pomocou zodpovedajúceho dialógu (vyberte Formát - Riadok - Vložiť) alebo pokiaľ pred kliknutím na ikonku označíte viac ako jeden riadok. Pri druhom spôsobe budú mať vložené riadky rovnakú výšku ako označené riadky.

Ikonka

Vložiť riadok

Vložiť stĺpec

Vloží do tabuľky jeden či viac stĺpcov za umiestnenie kurzoru. Viac ako jeden stĺpec je možné vložiť pomocou zodpovedajúceho dialógu (vyberte Formát - Stĺpec - Vložiť) alebo pokiaľ pred kliknutím na ikonku označíte viac ako jeden stĺpec. Pri druhom spôsobe budú mať vložené stĺpce rovnakú šírku ako označené stĺpce.

Ikonka

Vložiť stĺpec

Zmazať riadok

Zmazanie vybraného(ých) riadka(ov) z tabuľky.

Ikonka

Zmazať riadok

Zmazať stĺpec

Vymazanie vybraného(ých) stĺpca(ov) z tabuľky.

Ikonka

Zmazať stĺpec

Návrh tabuľky

Opens the Table Design. Double-click a preview to format the table.

Ikonka

Návrh tabuľky

Vlastnosti tabuľky

Určenie vlastností vybranej tabuľky, napríklad názov, zarovnanie, rozostup, šírku stĺpca, okraje a pozadie.