Pomocník

Menu Pomocník umožňuje spustiť a ovládať systém pomocníka LibreOffice.

Pomocník LibreOffice

Otvorí hlavnú stránku pomocníka LibreOffice pre práve bežiacu aplikáciu. Stránky pomocníka je možné prezerať a vyhľadávať v zozname alebo v texte stránok.

icon

Pomocník LibreOffice

Čo je to

Povolí rozšírené tipy pomocníka pod kurzorom myši až do ďalšieho kliknutia.

ikona

Čo je to

User Guides

Opens the documentation page in the web browser, where users can download, read or purchase LibreOffice user guides, written by the community.

Get Help Online

Opens the community support page in the web browser. Use this page to ask questions on using LibreOffice. For professional support with service level agreement, refer to the page of professional LibreOffice support.

Pošlite nám svoj názor

Otvorí vo webovom prehliadači formulár, pomocou ktorého môžete nahlásiť chyby softvéru.

Restart in Safe Mode

Safe mode is a mode where LibreOffice temporarily starts with a fresh user profile and disables hardware acceleration. It helps to restore a non-working LibreOffice instance.

Informácie o licencii

Zobrazí dialóg Licenčné a právne informácie.

Zásluhy na LibreOffice

Zobrazí dokument CREDITS.odt, ktorý obsahuje zoznam jednotlivcov, ktorí od 28. 9. 2010 prispeli do zdrojového kódu OpenOffice.org (a ich príspevky boli importované do LibreOffice) a LibreOffice.

Vyhľadať aktualizácie

Povoľte pre LibreOffice prístup na Internet. Ak potrebujete použiť LibreOffice proxy, zadajte potrebné údaje v nastavení proxy pod - Internet. Potom zvoľte možnosť Online aktualizácia pre overenie dostupnosti novej verzie kancelárskeho balíka.

O aplikácii LibreOffice

Zobrazí všeobecné informácie o programe ako číslo verzie a autorské práva.

Verzie a Build Numbers

Vypnutie/zapnutie rozšírených tipov

The LibreOffice Help Window

Tips and Extended Tips

Index - Keyword Search in the Help

Find - The Full-Text Search

Managing Bookmarks

Contents - The Main Help Topics