Dokumenty XML formulára(XForms)

XForms je nový typ webových formulárov vyvinutý World Wide Web Spoločenstvom. Model XForm je založený na Extensible Markup Language (XML). Model používa samostatné sekcie pre popis činnosti a vzhľad formulára. Špecifikáciu XForms nájdete na adrese: http://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Práca s XForms

V LibreOffice je dokument XForms špeciálnym typom dokumentu Writer. Režim návrhu pre dokument XForm obsahuje doplňujúce panely nástrojov.

Keď vytvoríte a uložíte dokument XForms, môžte dokument otvoriť, vyplniť formulár a odoslať údaje na server.

Pre vytvorenie nového dokumentu XForms

  1. Zvoľte Súbor - Nový - Dokument XML formulára.

    Otvorí sa okno návrhu XForms v prázdnom dokumente Writer.

  2. Navrhnite formulár.

Pre otvorenie dokumentu XForms

Pre úpravu dokumentu XForms

Otvorte dokument XForms a použite následujúce panely a okná: