odstránenie; priame formátovanie

Odstránenie Priameho Formátovania z Dokumentu

Veľmi ľahko môžete odstrániť všetko formátovanie, ktoré nebolo vykonané štýlmi.

Priame a štýlové formátovanie

If you format a document without Styles, it is referred to as "direct" formatting. This means modifying text or other objects, such as frames or tables, by applying various attributes directly. The format applies only to the selected area and all changes must be made separately. Styles, on the other hand, are not applied to the text directly, but rather are defined in the Styles window and then applied. One advantage is that when you change a Style, all parts of the document to which that Style is assigned are modified at the same time.

Pre kopírovanie dialógu alebo modulu držte počas preťahovania.

Odstránenie všetkého priameho formátovania vo LibreOffice Writer.

  1. Stlačením Ctrl+A označíte všetok text.

  2. Zvoľte Formát - Východzie Formátovanie.

Odstránenie všetkého priameho formátovania v LibreOffice Calc.

  1. Podržte klávesu Shift a kliknite na prvú a potom na poslednú záložku listu. Tým označíte všetky listy.

  2. Stlačením Ctrl+A označíte všetok text.

  3. Zvoľte Formát - Východzie Formátovanie.

Odstránenie všetkého priameho formátovania v LibreOffice Presentation.

  1. Kliknutím na záložku Osnova otvoríte zobrazené osnovy.

  2. Stlačením Ctrl+A označíte všetok text.

  3. Zvoľte Formát - Východzie Formátovanie.