Prepnutie Medzi Režimom Vkladanie a Režimom Prepisovania

Pomocou klávesnice:

Stlačením klávesy Insert prepínate medzi režimom prepisovania a režimom vkladania. Aktuálny režim je zobrazený v stavovom riadku.

Pomocou myši:

V stavovom riadku kliknite na časť, kde je zobrazený aktuálny režim. Tým zmeníte režim:

Klávesové skratky