Zmena Farby Textu

Po kliknutí na šípku vedľa ikony Farba Písma bude otvorený panel, z ktorého môžte vybrať farbu.

Ikonka

Farba písma

Ikonka

Nasledujúci text platí len pre LibreOffice Writer: Ak kliknete na ikonu krátko a nie je označený žiadny text, ukazovateľ myši sa zmení na symbol vedierka s farbou. Podržte tlačidlo myši a pretiahnite týmto symbolom oblasť textu. Táto oblasť textu sa zafarbí danou farbou. Funkcia je aktívna až kým nepustíte tlačidlo myši, neklikajte bez ťahania ani nestláčajte klávesu Esc.

Nasledujúci text platí pre všetky moduly (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress): Označte text, ktorý chcete prefarbiť, a potom kliknite na požadovanú farbu.

Kopírovanie atribútov pomocou formátu štetec

Farba písma