Úprava Prednastavenej Šablóny

Keď otvoríme nový dokument príkazom Súbor - Nový, otvorí sa dokument založený na šablóne LibreOffice. Túto šablónu môžete upraviť či nahradiť, aby nové dokumenty obsahovali vaše vlastné štýly alebo obsah.

Zmeny Prednastavenej Šablóny

Note Icon

Môžete určiť šablónu pre každý modul LibreOffice. Následujúci postup popisuje úpravu pre textové dokumenty.


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Choose File - New - Templates.

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. Choose Set as default. The next time you open a new text document, the new document will be based on the new default template.

Použite Vlastnej Šablóny

Existuje niekoľko spôsobov, ako si vytvorením vlastných šablón ušetriť prácu.

Šablóny Umiestnené v Priečinku Šablón

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

To open the template for editing, choose File - New - Templates, select the template and click the Edit button.

Šablóny