Zaznamenávanie zmien

Note Icon

Funkcia sledovania zmien je v LibreOffice dostupná pre textové dokumenty zošity tabuliek.


Nie všetky zmeny sa zaznamenávajú. Napríklad sa nezaznamenáva zmena zarovnania tabulátora. Sledujú sa však všetky zmeny bežne vykonávané pri korekcii dokumentu, napríklad pridanie, zmeny, úpravy textu a bežné formátovanie.

1.

To start recording changes, open the document to be edited and choose Edit - Track Changes and then choose Record.

2.

Teraz môžte vykonávať zmeny. Všimnite si, že všetky nové zapísané texty sú zobrazené farebne a podčiarknuté, zatiaľ čo odstránený text zostáva viditeľný, len sa zobrazí farebne a je preškrtnutý.

3.

Pokiaľ nadídete na označenú zmenu myšou, zobrazí sa v Pomocnom Tipe typ zmeny, autor, dátum a čas. Pokiaľ sú tiež povolené rozšírené tipy, zobrazia sa aj dostupné komentáre k tejto zmene.


Zmeny vykonané v zošite sú označené zvýrazneným ohraničením upravených buniek. Pokiaľ na bunku umiestnite kurzor myši, zobrazia sa funkcie Tipu Pomocníka, podrobné informácie o zaznamenaných zmenách.

You can enter a comment on each recorded change by placing the cursor in the area of the change and then choosing Edit - Track Changes - Comment. In addition to Extended Tips, the comment is also displayed in the list in the Manage Changes dialog.

To stop recording changes, choose Edit - Track Changes - Record again. The check mark is removed and you can now save the document.

V textových dokumentoch môžete zvýrazniť všetky vykonané zmeny ďalším farebným označením. Napríklad ako červenú čiaru na okraji.

To change the settings for tracking changes, choose - LibreOffice Writer - Changes or on the - LibreOffice Calc - Changes.

Zaznamenávanie a Zobrazovanie Zmien

Prijatie alebo Odmietnutie Zmien

Porovnávanie Verzií Dokumentu

Zlučovanie Verzií

Správa verzií