Zaznamenávanie a Zobrazovanie Zmien

Note Icon

Funkcia sledovania zmien je v LibreOffice dostupná pre textové dokumenty zošity tabuliek.


Keď niekoľko autorov pracuje na rovnakom texte alebo zošite, je možné zaznamenávať zmeny a zobrazovať, kto ich vykonal. Pri konečnej úprave dokumentu je možné prezrieť jednotlivé zmeny a rozhodnúť, či zmeny prijmete alebo odmietnete.

Príklad: Ste redaktor a pripravujete reportáže. Pred vydaním si ju ale musí prečítať šéfredaktor a korektor a obaja vykonajú nejaké zmeny. Šéfredaktor pripíše k jednému odseku poznámku "vyjasniť" a iný odsek úplne vyškrtne. Korektor vám opraví preklepy a gramatické chyby.

Upravený dokument sa vráti späť k vám a vy môžete prijať alebo ignorovať návrhy oboch osôb.

Povedzme, že ste kópiu reportáže zároveň odoslali elektronickou poštou svojmu priateľovi a kolegovi, ktorý sa v minulosti zaoberal rovnakou témou. Požiadali ste ho o niekoľko ďalších námetov a teraz vám priateľ dokumenty so svojimi pripomienkami poslal späť.

Pretože všetci vaši kolegovia a vedúci používajú LibreOffice, môžete z odoslaných dokumentov ľahko vytvoriť konečnú verziu.

Zaznamenávanie zmien

Prijatie alebo Odmietnutie Zmien

Porovnávanie Verzií Dokumentu

Zlučovanie Verzií

Správa verzií

Protecting Changes