Navigátor a prehľad dokumentu

All contents of the Navigator window are referred to here as "categories," whether titles, sheets, tables, text frames, graphics, OLE objects, sections, hyperlinks, references, indexes or comments.

V Navigátore sú zobrazené všetky druhy objektov obsiahnutých v dokumente. Ak je vedľa kategórie zobrazený znak plus, existuje aspoň jeden objekt tejto kategórie. Pokiaľ podržíte ukazovateľ myši na názve kategórie, zobrazí sa v type číslo objektov.

Otvorte kategóriu kliknutím na znak plus. Ak chcete zobraziť položky iba v určitej kategórii, zvoľte kategóriu a kliknite na ikonu Náhľad obsahu. Až do ďalšieho kliknutia na túto ikonu sa zobrazujú iba objekty tejto kategórie.

Okno Navigátor môžete ukotviť ku ktorémukoľvek ohraničeniu dokumentu, alebo ho znovu uvoľniť (dvojklikom na sivú oblasť). Keď je Navigátor uvoľnený, môžete zmeniť veľkosť okna.

Rýchla navigácia k objektom

Preťahovanie v dokumente LibreOffice