Použitie Microsoft Office a LibreOffice

LibreOffice can open and save documents in the Microsoft Office file formats, including Microsoft Office Open XML formats.

Otváranie súboru Microsoft Office

  1. Zvoľte Súbor - Otvoriť. V dialógu LibreOffice vyberte súbor Microsoft Office.

Súbor MS Office...

...sa otvorí v aplikácii LibreOffice

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice Writer

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice Calc

Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice Impress


Ukladanie ako súbor Microsoft Office

  1. Zvoľte Súbor - Uložiť ako.

  2. V zozname Uložiť vo formáte vyberte formát Microsoft Office.

Prednastavené ukladanie dokumentov do formátu Microsoft Office

  1. Choose - Load/Save - General.

  2. In the Default file format and ODF settings area, first select a document type, then select the file type for saving.

Od tejto chvíle sa pri ukladaní dokumentu nastaví Uložiť vo formáte podľa vašej voľby. Samozrejme môžete v dialógu pre uloženie súboru vybrať i iný formát.

Konverzia viacero dokumentov Microsoft Office do formátu OpenDocument

Konvertor dokumentov skopíruje a prevedie všetky súbory Microsoft Office v priečinku na dokumenty LibreOffice vo formáte OpenDocument. Môžete určiť priečinok na čítanie a priečinok na ukladanie konvertovaných súborov.

  1. Pre spustenie sprievodcu zvoľte Súbor - Sprievodcovia - Konvertor dokumentov.

Makrá v Microsoft Office a LibreOffice

With a few exceptions, Microsoft Office and LibreOffice cannot run the same macro code. Microsoft Office uses VBA (Visual Basic for Applications) code, and LibreOffice uses Basic code based on the LibreOffice API (Application Program Interface) environment. Although the programming language is the same, the objects and methods are different.

Note Icon

The most recent versions of LibreOffice can run some Excel Visual Basic scripts if you enable this feature at - Load/Save - VBA Properties.


Pokiaľ používate makrá v jednej aplikácii a chcete dosiahnuť rovnakú funkčnosť aj v druhej, musíte makra upraviť. LibreOffice môže načítať makrá obsiahnuté v súboroch Microsoft Office, ktoré si potom môžete prezerať a upravovať v editore LibreOffice Basic IDE.

Môžete zvoliť, či chcete makrá VBA odstrániť alebo uchovať.

Otvorte dokument Microsoft Office, ktorý obsahuje makro VBA. Zmeňte iba normálny obsah (text, bunky, obrázky) a neupravujte makrá. Uložte dokument vo formáte Microsoft Office. Keď teraz súbor otvoríte v Microsoft Office, makrá budú stále v dokumente.

Pri načítaní alebo ukladaní môžete zmazať makrá VBA zo súboru Microsoft Office.

  1. Choose - Load/Save - VBA Properties to set the VBA macro handling of LibreOffice.

About Converting Microsoft Office Documents

Otváranie dokumentov

Otváranie dokumentov uložených v iných formátoch

Uložiť dokumenty v Iných formátoch