Recording a Macro

LibreOffice can record commands executed with the keyboard and mouse in Writer and Calc

 1. Otvorte dokument, pre ktorý chcete zaznamenať makro.

 2. Zvoľte Nástroje - Makrá - Nahrať Makro.

  Note Icon

  If Tools - Macros - Record Macro menu item is missing, make sure that macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.


  Zobrazí sa okno Nahrať Makro s jedným tlačidlom nazvaným Zastaviť nahrávanie.

 3. Potvrďte v dokumente činnosti, ktoré chcete nahrať.

  Označenie objektu zrušíte stlačením klávesu Esc. Táto akcia sa totiž, ak je prevedená kliknutím na tlačidlo myši, pri nahrávaní makra nezaznamenáva.

 4. Kliknite na Zastaviť nahrávanie.

  Zobrazí sa okno Makro, v ktorom môžete uložiť alebo spustiť makro.

  Ak chcete ukončiť nahrávanie makra bez uloženia, kliknite na tlačidlo Zavrieť v okne Nahrať makro.

 5. Pre uloženie makra, najprv v zozname Uložiť makro do označte objekt, do ktorého chcete makro uložiť.

 6. Ak chcete makro uložiť do novej knižnice alebo modulu, kliknite na tlačidlo Nová Knižnica alebo Nový Modul a zadajte názov knižnice alebo modulu.

 7. Do poľa Názov makra zadajte názov nového makra. Pre názov nepoužívajte kľúčové slová jazyka Basic.

 8. Kliknite na Uložiť.

Obmedzenia záznamov makier

Nasledujúce akcie sa nezaznamenajú: