Úprava Hypertextového odkazu

When you -click a hyperlink in a Writer document, your web browser opens with the requested web address. If you don't use a mouse, position the cursor inside the hyperlink and open the context menu by Shift+F10, then choose Open Hyperlink.

Zmena textu hypertextového odkazu

Ak opustíte hypertextový odkaz presunutím kurzora na iné miesto, zmení sa len viditeľný text.

Ak opustíte hypertextový odkaz presunutím na znak medzery hneď za posledným znakom a sú povolené automatické úpravy, cieľové URL sa zmení tak, aby odpovedalo viditeľnému textu.

Zmena adresy URL hypertextového odkazu

Zmena atribútov všetkých hypertextových odkazov

  1. Open the Styles window.

  2. Kliknite na ikonu Znakové štýly.

  3. Pravým tlačidlom na myši kliknite na znakový štýl "Navštívený internetový odkaz" a zvoľte Upraviť.

  4. v okne zvoľte nové atribúty a kliknite na OK.

Úprava tlačidla s hypertextovým odkazom

If the hyperlink is a button, click on the border to select it, or press the key while clicking. Open the Properties dialog through the context menu. You can edit the label text under "Caption," and modify the address in the "URL" field.

Relatívne a Absolútne Odkazy