Vkladanie objektov z Galérie

Objekt do dokumentu môžete vložiť ako kópiu alebo ako odkaz. Kópia objektu je nezávislá od pôvodného objektu. Zmeny pôvodného objektu nemajú žiadny vplyv na kópiu. Odkaz ostáva závislý na pôvodnom objekte. Zmeny pôvodného objektu sa prejavia aj v odkaze.

Vloženie objektu ako kópie

 1. Otvorte Galériu kliknutím na ikonu Galéria na Štandardnom panely alebo príkazom Nástroje - Galéria.

 2. Zvoľte tému.

 3. Jedným kliknutím zvoľte objekt.

 4. Pretiahnite objekt do dokumentu alebo naň kliknite pravým tlačidlom a otvorte tak kontextové menu a zvoľte Vložiť a Kopírovať.

Vloženie objektu ako odkazu

 1. Otvorte Galériu kliknutím na ikonu Galéria na Štandardnom panely alebo príkazom Nástroje - Galéria.

 2. Zvoľte tému.

 3. Jedným kliknutím zvoľte objekt.

 4. Drag the object into the document while pressing the Shift and keys, or right-click to open the context menu and select Insert and Link.

Vloženie objektu ako pozadia

 1. Otvorte Galériu kliknutím na ikonu Galéria na Štandardnom panely alebo príkazom Nástroje - Galéria.

 2. Zvoľte tému.

 3. Jedným kliknutím zvoľte objekt.

 4. Otvorte kontextovú ponuku a zvoľte Vložiť - Pozadie - Strana alebo Odsek.

Vloženie objektu ako textúry (vzoru) pre iný objekt

 1. Otvorte Galériu kliknutím na ikonu Galéria na Štandardnom panely alebo príkazom Nástroje - Galéria.

 2. Zvoľte tému.

 3. Jedným kliknutím zvoľte objekt.

 4. Drag the object on to the other object in the document while pressing .