Using Toolbars

Some toolbar icons, for example the Font Color icon, can open another toolbar. Click the arrow next to the icon to open a toolbar containing further icons.

You now have a choice: either click the icon that you want to activate, or seize the toolbar by its title bar and drag it while holding down the mouse button.

Kontext Panelu nástrojov

Niektoré panely nástrojov sa otvárajú automaticky v závislosti od kontextu. Napríklad, keď kliknete do tabuľky v textovom dokumente, otvorí sa panel Tabuľka. Keď kliknete do očíslovaného odseku, otvorí sa panel Odrážky a Číslovanie.

Warning Icon

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Pre dočasné zatvorenie Panelu nástrojov

Kliknite na ikonu panelu nástrojov v pásme s názvami alebo z kontextovej ponuky zvoľte Zatvoriť Panel nástrojov. Panel nástrojov sa automaticky otvorí pri ďalšej aktivácii kontextu.

Pre trvalé zatvorenie Panelu nástrojov

Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov a kliknutím na názov panelu odstráňte zaškrtnutie.

Pre zobrazenie zatvoreného Panelu nástrojov

Ako urobiť z Panelu nástrojov Plávajúci Panel nástrojov

Pre uchytenie Plávajúceho Panelu nástrojov

Note Icon

Umiestnenie panelu nástrojov a okien závisí na nastavení vášho správcu okien. Aby ste videli obsah okna pri zmene jeho polohy, musíte to vo vašom systéme nastaviť, inak uvidíte len pohyb vonkajšieho rámu.