Použitie Navigátora Filtru

Ak chcete spojiť viac podmienok pre filtre booleovským OR, kliknite na Navigácia filtra na paneli Formulárový Filter. Otvorí sa okno Sprievodca filtrom.

The filter conditions that have been set appear in the Filter navigator. As soon as a filter is set, you see a blank filter entry at the bottom of the Filter navigator . You can select this entry by clicking the word "Or". Once you have selected the blank filter entry, you can enter additional filter conditions in the form. These conditions are linked by Boolean OR to the previously defined conditions.

Pre každú položku Navigátora filtra môžete zobraziť miestnu ponuku. Podmienku filtra môžete upraviť priamo ako text. Pokiaľ chcete testovať, či pole má alebo nemá obsah, môžete vybrať podmienku filtra "prázdne" (SQL:"Is Null") alebo "neprázdne" (SQL: "Is not Null"). Tiež je možné pomocou miestnej ponuky položku odstrániť.

You can move filter conditions in the Filter navigator by dragging and dropping, or use the keys +Alt+Up Arrow or +Alt+Down Arrow. To copy filter conditions, drag them while holding down the key.

Pri návrhu formulára je možné v dialógu Vlastnosti formulára na záložke Dáta nastaviť textovým poliam vlastnosť "Filter". V režime filtru si potom je možné pri hľadaní vybrať zo všetkých informácií obsiahnutých v týchto poliach. Obsah poľa je potom možné vybrať pomocou funkcie Automatické dokončenie. Myslite však na to, že táto funkcia má väčšie pamäťové a časové nároky, zvlášť vo veľkých databázach. Preto ju používajte s rozvahou.

Vyhľadávanie v tabuľkách a formulárových dokumentoch