Pridanie tlačidiel do panelu nástrojov

Pre pridanie tlačidla do panelu nástrojov:

Open the context menu of the toolbar (right click) and choose Visible Buttons and then select the button you want to display.

Pre pridanie tlačidla do zoznamu Viditeľných tlačidiel:

  1. Zvoľte Nástroje - Prispôsobiť, a kliknite na Panely nástrojov.

  2. V Panel nástrojov vyberte panel, ktorý chcete upraviť.

  3. Kliknite na Pridať..., vyberte nový príkaz a kliknite na Pridať.

  4. Ak chcete, môžete si usporiadať zoznam Príkazy vybraním názvu príkazu a kliknutím na Presunúť hore a Presunúť dole.

  5. Kliknite na OK.