Preťahovanie v dokumente LibreOffice

Pretiahnutie vám ponúka množstvo možností na presun či kopírovanie objektov. Pomocou myši môžete kopírovať či presunúť textové sekcie, objekty kresby, obrázky, ovládacie prvky, hypertextové odkazy, rozsahy buniek a mnoho ďalších.

Pri kopírovaní sa pri kurzore zobrazuje znak plus a pri vytváraní odkazu alebo hypertextového odkazu sa zobrazuje šípka.

Kurzor myši

Popis

Kurzor myši na prenos dát

Prenášanie

Kurzor myši pri kopírovaní dát

Kopírovanie

Kurzor myši pri vkladaní odkazu

Vytváranie odkazu


If you press or Shift+ while releasing the mouse button, you can control whether the object is copied, moved, or a link is created.

Icon

Pokiaľ pretiahnete objekt z Navigátora, môžete určiť v podponuke ikony Spôsob pretiahnutia, či sa objekt skopíruje, vloží ako odkaz alebo vloží ako hypertextový odkaz.

Tip Icon

Operáciu pretiahnutia môžete v LibreOffice kedykoľvek zrušiť stlačením klávesy Esc pred uvoľnením tlačidla myši.


Kopírovanie obrázkov medzi dokumentmi

Kopírovanie oblasti zošitu do textového dokumentu

Kopírovanie obrázkov z galérie

Pridanie obrázku do galérie