Otváranie dokumentov

Otvorenie existujúceho dokumentu

  1. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

    Choose File – Open

Choose File – Open remote file

Do a long click in the Open icon on the standard toolbar and select Open Remote File in the bottom of the list.

  1. Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť, a kliknite na Otvoriť.

Obmedzenie zobrazených súborov

To restrict the display of files in the Open dialog to a certain type select the corresponding File type from the list. Select All Files to display all files.

Pozícia kurzora

Všeobecne platí, že sa všetky dokumenty otvárajú s kurzorom na začiatku dokumentu.

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

  1. Stlačením Shift+F5 presuniete kurzor na poslednú uloženú pozíciu.

Otvorenie prázdneho dokumentu

Click the New icon on the Standard bar or choose File - New. This opens a document of the document type specified.

Pokiaľ kliknete na šípku vedľa ikony Nový, otvorí sa podponuka, v ktorej si môžete vybrať iný typ dokumentu.

System File Dialogs or LibreOffice Dialogs

On most operating systems, you can choose to use the system file dialogs or LibreOffice dialogs.

The LibreOffice dialogs support file download and upload using secure https connections.

Opening Files from a Web Server

You can enter a URL in the File name box of the Open dialogs. The URL must start with file:/// or ftp:// or http://.

If you use the LibreOffice dialog, you can use the https:// prefix for a secure connection, and you can save a document on the web server.