Prehľad databázy

Práca s databázami v LibreOffice

Zobrazenie zdroju dát

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Vľavo vidíte prehliadač zdroju dát. Pokiaľ v ňom vyberiete tabuľku alebo dotaz, zobrazí sa obsah tejto tabuľky alebo dotazu v pravej časti. Na hornom okraji nájdete panel Dáta tabuľky.

Zdroje dát

Databázy kontaktov ako zdroj dát

Prehliadanie obsahu zdroja dát

Ponuka v databázovom súbore

Formuláre a zostavy

Vytvorenie nového formulárového dokumentu, úprava ovládacích prvkov formulára, Sprievodca formulárom

Zadávanie dát a editovanie formulára

Sprievodca zostavou

Použitie a úprava databázových zostáv

Dotazy

Vytvorenie nového dotazu alebo pohľadu, úprava štruktúry dotazu

Sprievodca dotazom

Zadávanie, úprava a kopírovanie záznamov

Tabuľky

Vytvorenie novej tabuľky, úprava štruktúry tabuľky, index, relácie

Sprievodca tabuľkou

Zadávanie, úprava a kopírovanie záznamov