Práca s tabuľkami

Údaje sa ukladajú v tabuľkách. Napr. databáza kontaktov, v ktorej máte uložené e-mailové kontakty, je tabuľka v databáze. Každá adresa predstavuje dátový záznam, čiže jeden riadok v tejto tabuľke. Dátové záznamy sa skladajú z dátových polí, ako napr. meno, priezvisko či e-mail.

Vytvorenie novej tabuľky pomocou Sprievodcu tabuľkou

V LibreOffice môžete vytvoriť novú tabuľku pomocou Sprievodcu tabuľkou:

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť novú tabuľku.

  2. V ľavom panely databázového okna kliknite na ikonu Tabuľky.

  3. Kliknite na Použiť sprievodcu na vytvorenie tabuľky.

Vytvorenie novej tabuľky v režime návrhu

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť novú tabuľku.

  2. V ľavom panely databázového okna kliknite na ikonu Tabuľky.

  3. Kliknite na Vytvoriť tabuľku v režime návrhu.

Zobrazí sa okno Návrh tabuľky.

Vytvorenie nového pohľadu na tabuľku

Niektoré databázy podporujú pohľady na tabuľky. Pohľad je databázový dotaz, ktorý je uložený v databázy. Pre väčšinu databázových operácií je možné s pohľadom pracovať rovnako ako s tabuľkou.

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť nový pohľad na tabuľku.

  2. V ľavom panely databázového okna kliknite na ikonu Tabuľky.

  3. Kliknite na Vytvoriť pohľad na tabuľku.

Uvidíte okno s Návrhom vzhľadu, ktoré je rovnaké ako okno Návrh dotazu.