Návrh tabuľky

Tato časť obsahuje informácie o vytvorení novej databázovej tabuľky v režime návrhu.

Otvorte databázový súbor databázy, v ktorom chcete vytvoriť tabuľku. Kliknite na ikonu Tabuľky. Na vytvorenie novej tabuľky kliknite na Vytvoriť tabuľku v režime návrhu.

V režime návrhu teraz môžete vytvoriť potrebné pole tabuľky.

Note Icon

Do každého pola sa dá zadať len údaje odpovedajúce typu pola. Napr. nie je možné zadať text do číselného pola. Poznámkové (memo) pole vo formáte dBASE III sú odkazy na interne spravované textové súbory, ktoré môžu obsahovať 64KB textu.


Pre každé pole môžete zadať voliteľný Popis. Text popisu sa zobrazí ako tip pre záhlavie stĺpcov v zobrazení tabuľky.

Vlastnosti poľa

Zadajte vlastnosti vybraného dátového pola. V závislosti na typu databázy nemusia byť niektoré možnosti k dispozícii.

Do poľa Východzia hodnota zadajte východzí obsah pre každý nový záznam. Tento obsah možno neskôr upraviť.

V poli Požadovaná položka určite, či môže alebo nemôže pole zostať prázdne.

V poli Diaľka sa môže zobraziť tiež zoznam s dostupnými možnosťami.

Prehľad databázy