Registrácia a odstránenie databázy

V LibreOffice je možné zaregistrovať dáta z akéhokoľvek databázového súboru. Registrácia znamená, že oznámite LibreOffice, kde sa dané dáta nachádzajú, ako sú usporiadané, ako ich získať a podobne. Akonáhle je databáza zaregistrovaná, môžete použiť príkaz Zobraziť - Zdroje dát na prístup k databázovým záznamom z textových dokumentov a zošitov.

Na zaregistrovanie existujúceho databázového súboru:

  1. Choose - LibreOffice Base - Databases.

  2. Kliknite na Nový a vyberte databázový súbor.

Na odstránenie zaregistrovanej databázy z LibreOffice

  1. Choose - LibreOffice Base - Databases.

  2. Vyberte databázový súbor a kliknite na Zmazať.