Práca s dotazmi

Pokiaľ chcete často pracovať s podmnožinou dát, ktorú sa dá určiť pomocou filtru, je možné si vytvoriť dotaz. V podstate je to nový pohľad na filtrované dáta. Po otvorení dotazu uvidíte aktuálne údaje v určenom rozvrhnutí a odfiltrované.

Vytvorenie nového dotazu pomocou sprievodcu

V LibreOffice je možné vytvoriť nový dotaz pomocou Sprievodca dotazom:

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť nový dotaz.

  2. V ľavom pruhu databázového okna kliknite na ikonu Dotazy.

  3. Kliknite na Použiť sprievodcu k vytvoreniu dotazu.

Vytvorenie nového dotazu v režime návrhu

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť nový dotaz.

  2. V ľavom pruhu databázového okna kliknite na ikonu Dotazy.

  3. Kliknite na Vytvoriť nový dotaz v režime návrhu.

Otvorí sa okno Návrh dotazu.