Vytvorenie novej databázy

  1. Zvoľte Súbor - Nový - Databáza.

    Otvorí sa Sprievodca databáz, ktorý vám pomôže vytvoriť nový databázový súbor.

  2. V Sprievodcovi databáz vyberte typ databázy a zvoľte, či chcete tiež spustiť Sprievodcu tabuľkou.

    Sprievodca tabuľkou vám pomôže pridať do nového databázového súboru tabuľky.