Práca s formulármi

Pomocou formulárov je možné určiť, ako prezentovať dáta. Otvorte textový dokument alebo zošit a vložte do neho ovládacie prvky, napr. tlačidla a zoznamy. Vo vlastnostiach ovládacieho prvku môžete určiť, ktoré údaje má formulár zobrazovať.

Vytváranie nového formulára pomocou sprievodcu

V LibreOffice je možné vytvoriť nový formulár pomocou Sprievodcu formulárom:

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť nový formulár.

  2. V ľavom pruhu databázového okna kliknite na ikonu Formuláre.

  3. Kliknite na Použiť sprievodcu na vytvorenie formulára.

Ručné vytváranie nového formulára

  1. Otvorte databázový súbor, v ktorom chcete vytvoriť nový formulár.

  2. V ľavom pruhu databázového okna kliknite na ikonu Formuláre.

  3. Kliknite na Vytvoriť formulár v režime návrhu.

Otvorí sa nový textový dokument. Pomocou panelu nástrojov Ovládacie prvky formulára je možné vložiť ovládacie prvky.

Note Icon

Po kliknutí na ikonu Formuláre vám budú sprístupnené všetky formuláre vytvorené v aktuálnom databázovom súbore. Naviac je možné pomocou ikon panelu Ovládacie prvky formulára pridať databázové ovládacie prvky do ľubovoľného dokumentu v aplikácii Writer alebo Calc, ale tieto dokumenty sa nezobrazia v okne databázy.