Vkladanie dát z textových dokumentov

Text je možné vložiť do ostatných druhov dokumentov, napr. zošitov alebo prezentácií. Všimnite si rozdiel medzi vložením textu do textového rámu, bunky zošitu alebo osnovy v prezentácii.

Ikonka

Ak chcete vybrať formát, v ktorom sa vloží obsah schránky, kliknite na šípku vedľa ikony Vložiť na paneli Štandardný, alebo zvoľte Upraviť - Vložiť inak a potom vyberte správny formát.

Kopírovanie textu pomocou pretiahnutia

Vkladanie dát zo zošitov

Kopírovanie objektov kresby do iných dokumentov