Úprava nadpisu grafu

Ak chcete upraviť nadpis grafu vloženého do dokumentu LibreOffice:

  1. Dvakrát kliknite na graf.

    Okolo grafu sa zobrazí šedý rám a hlavný panel nástrojov bude obsahovať príkazy na úpravu objektov grafu.

  2. Dvakrát kliknite na existujúci titulok. Okolo textu sa zobrazí šedý okraj a môžete spraviť zmeny. Stlačením Enter vložíte nový riadok.

    If no title text exists, choose Insert - Titles to enter the text in a dialog.

  3. Po kliknutí na nadpis je možné ho myšou premiestniť.

  4. Pokiaľ chcete zmeniť formátovanie nadpisu, zvoľte Formát - Nadpis - Hlavný nadpis. Otvorí sa dialóg Nadpis.

  5. Vyberte si niektorú zo záložiek a vykonajte zmeny.

  6. Kliknite na OK. Na ukončenie režimu úprav grafu kliknite v dokumente mimo graf.