Úprava legendy grafu

Na úpravu legendy grafu:

  1. Dvakrát kliknite na graf.

    Okolo grafu sa zobrazí šedý rám a hlavný panel nástrojov bude obsahovať príkazy na úpravu objektov grafu.

  2. Zvoľte Formát - Legenda alebo dvakrát kliknite na legendu. Otvorí sa dialóg Legenda.

  3. Spravte požadované zmeny a kliknite na OK.

Note Icon

Legendu vyberiete dvojkliknutím na graf (viz krok 1) a kliknutím na legendu. Teraz je možné pomocou myši legendu v grafe presúvať.