Vloženie zalomenia riadkov v bunkách

Vloženie zalomenia riadkov v bunkách tabuľkového zošitu LibreOffice Calc

  1. Ak chcete zalomiť riadok v bunke tabuľkového zošitu, stlačte klávesy +Enter.

    Toto bude fungovať len vtedy, ak je textový kurzor v bunke, nie vo vstupnom riadku. Najprv kliknite dvakrát na bunku, potom kliknite na pozíciu, kam chcete vložiť zalomenie.

Note Icon

Cez dialógové okno Nájsť a Nahradiť môžete vyhľadať označenie nového riadku vyhľadaním textu \n ako regulárneho výrazu. Pre vloženie znaku nového riadku do textového vzorca môžete použiť funkciu CHAR(10).


Formátovanie buniek aplikácie LibreOffice Calc na automatické zalomenie riadkov

  1. Označte bunky, pre ktoré chcete určiť automatické zalomenie.

  2. Zvoľte Formát - Bunky - Zarovnanie.

  3. Zvoľte Automaticky zalomiť text.

Vloženie zalomenia riadkov v textových tabuľkách aplikácie LibreOffice Writer

  1. Ak chcete vložiť zalomenie v bunke textovej tabuľky, stlačte Enter.

Keď napíšete text mimo rozsah bunky, prebehne automatické zalomenie riadku.