Defining Borders for Tables and Table Cells

Použitie prednastaveného štýlu okrajov

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete upraviť.

 2. Kliknite na ikonu Ohraničenie na paneli Tabuľka (Writer) alebo Čiary a výplň na otvorenie okna Ohraničenie.

 3. Kliknite na jeden z prednastavených štýlov ohraničenia.

  Tým pridáte vybraný štýl k súčasnému štýlu ohraničenia buniek tabuľky. Na odstránenie všetkých štýlov ohraničenia zvoľte prázdny štýl v ľavej hornej časti okna Ohraničenie.

Použitie vlastného štýlu okrajov

 1. Vyberte bunky tabuľky, ktoré chcete upraviť.

 2. Choose Table - Properties - Borders (Writer) or Format - Cells - Borders (Calc).

 3. V oblasti Používateľom definované vyberte okraje, ktoré sa majú zobraziť. Kliknutím na hranu v náhľade prepnite výber okraja. Pokiaľ podržíte klávesu Shift, je možné označiť viacej hrán.

 4. If you select more than one row or column, you can change the middle lines between rows or columns. Select the middle markers in the User-defined area.

 5. V oblasti Čiara zvoľte štýl čiary a farbu pre vybrané okraje. Toto nastavenie sa použije pre všetky označené hrany.

 6. Posledné dva kroky zopakujte pre všetky hrany.

 7. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 8. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.