Definícia okrajov pre odseky

Použitie prednastaveného štýlu okrajov

 1. Umiestnite kurzor do odseku, pre ktorý chcete nastaviť okraje.

 2. Zvoľte Formát - Odsek - Okraje.

 3. V časti Východzie vyberte niektorý z prednastavených štýlov ohraničenia.

 4. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.

Použitie vlastného štýlu okrajov

 1. Zvoľte Formát - Odsek - Okraje.

 2. V oblasti Používateľom definované vyberte okraje, ktoré sa majú zobraziť. Kliknutím na hranu v náhľade prepnite výber okraja. Pokiaľ podržíte klávesu Shift, je možné označiť viacej hrán.

 3. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 4. Posledné dva kroky zopakujte pre všetky hrany.

 5. Select the distance between the border lines and the paragraph contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.