Toolbars

In a database file window, you can see the following toolbars.

Tabuľka

Open database object

Otvorí vybraný dotaz tak, aby ste mohli zadávať, upravovať alebo zmazať záznamy.

Upraviť

Opens the selected table so you can change the structure.

Zmazať

Odstráni vybraného používateľa.

Premenovať

Odstráni vybraného používateľa.

Dotaz

Open database object

Otvorí vybraný dotaz tak, aby ste mohli zadávať, upravovať alebo zmazať záznamy.

Upraviť

Opens the selected query so you can change the structure.

Zmazať

Odstráni vybraného používateľa.

Premenovať

Odstráni vybraného používateľa.

Formulár

Open database object

Otvorí vybraný dotaz tak, aby ste mohli zadávať, upravovať alebo zmazať záznamy.

Upraviť

Opens the selected form so you can change the layout.

Zmazať

Odstráni vybraného používateľa.

Premenovať

Odstráni vybraného používateľa.

Správa

Open database object

Otvorí vybraný dotaz tak, aby ste mohli zadávať, upravovať alebo zmazať záznamy.

Upraviť

Opens the selected report so you can change the layout.

Zmazať

Odstráni vybraného používateľa.

Premenovať

Odstráni vybraného používateľa.