Sprievodca tabuľkou

The Table Wizard helps you to create a database table.

Sprievodca tabuľkou

Select fields from the provided sample tables as a starting point to create your own table.

Sprievodca tabuľkou

Specifies the field information for your selected fields.

Sprievodca tabuľkou

Specifies a field in the table to be used as a primary key.

Sprievodca tabuľkou

Enter a name for the table and specify whether you want to modify the table after the wizard is finished.

Späť

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Ďalej

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Dokončiť

Vykoná všetky zmeny a zatvorí sprievodcu.

Zrušiť

Kliknutím na Zrušiť zavriete okno bez uloženia akýchkoľvek vykonaných zmien.

Sprievodca tabuľkou - Výber polí