Uložiť

In this dialog, you can specify the position and name of a form that you save within a database file. The dialog opens automatically when you save a form the first time.

Vytvoriť nový adresár

Zadajte uživateľské meno na prístup k databáze.

O úroveň vyššie

Click to go up one level in the folder hierarchy.

Názov súboru

Zadajte názov súboru pre ukladaný formulár.

Uložiť

Zadajte uživateľské meno na prístup k databáze.