Sprievodca tabuľkou

The Edit menu of a database window.

Kopírovať

Copies the selected object to the clipboard.

Vložiť

Inserts an item from the clipboard. If you want, you can insert forms and reports, including subfolders, from one database file to another.

Vložiť inak

Inserts an item from the clipboard. If you want, you can insert forms and reports, including subfolders, from one database file to another.

Upraviť

Opens a window where you can edit the selected table, query, form, or report.

Zmazať

Deletes the selected table, query, form, or report.

Premenovať

Renames the selected object. Depending on the database, some names, characters, and name length might be invalid.

Otvoriť

Opens the selected object in the last saved state.

Vytvoriť ako pohľad

Converts the selected query to a view. The original query remains in your database file and an additional view is generated on the database server. You must have write permission to add a view to a database.

Note Icon

Väčšina databází používa dotazy na filtrovanie a zoradenie tabuliek. Pohľady ponúkajú rovnaké funkcie ako dotazy, ale na strane servera. Ak databázový server podporuje pohľady, je možné ich použiť k filtrovaniu záznamov na serveri a zrychleniu zobrazenia.


Sprievodca formulárom

Starts the Form Wizard for the selected table, query, or view.

Sprievodca zostavou

Starts the Report Wizard for the selected table, query, or view.

Vybrať všetko

Selects all entries, including subfolders, in the lower part of the database window.

Databáza

Opens a submenu.

Vlastnosti

Opens the Database Properties dialog.

Typ pripojenia

Opens the Connection Type Wizard.

Rozšírené vlastnosti

Opens the Advanced Properties dialog.