Návrh tabuľky

V okne Návrh tabuľky je možné určiť novú tabuľku alebo upraviť štruktúru existujúcej tabuľky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit


Prehľad databázy

Návrh tabuľky

Okno má vlastnú ponuku. Tiež obsahuje nasledujúci nový príkaz: Návrh indexu

Oblasť definície tabuľky

V tejto oblasti určujete štruktúru tabuľky.

Názov poľa

Určuje názov dátového poľa. Pri zadávaní názvu platí obmedzenie databázy, napr. dĺžka názvu, zvláštne znaky a medzery.

Typ poľa

Určuje typ poľa.

Popis

Zadajte voliteľný popis.

Hlavička riadkov obsahuje nasledujúce príkazy miestnej ponuky:

Vybrať

Vyjme označený riadok do schránky.

Kopírovať

Skopíruje označený riadok do schránky.

Vložiť

Vloží obsah schránky.

Zmazať

Odstráni vybraný riadok.

Vložiť riadky

Vloží prázdny riadok nad aktuálny riadok, pokiaľ tabuľka ešte nebola uložená. Pokiaľ bola uložená, vloží prázdny riadok na koniec tabuľky.

Primárny kľúč

Ak je zaškrtnuté toto pole, je dátove pole primárny kľúč. Kliknutím na tento príkaz meníte stav poľa. Príkaz je k dispozícii len pokiaľ zdroj dát podporuje primárne kľúče.

Vlastnosti poľa

Určenie vlastností aktuálne vybraného poľa.

Dĺžka

Určuje dĺžku dátového poľa.

Desatinné miesta

Určuje počet desatinných miest číselného poľa.

Východzia hodnota

Určuje východziu hodnotu pre nové dátové záznamy.

Príklad formátu

Zobrazuje kód formátu, ktorý je možné vybrať tlačidlom ... .

...

Toto tlačidlo otvorí dialóg Formát poľa.

Oblast nápovedy

Zobrazuje texty nápovedy.