Návrh formulára

Akýkoľvek dokument LibreOffice možno rozšíriť o formulár. Stačí pridať jeden alebo viac ovládacích prvkov.

Otvoríte panel Ovládacie prvky formulára. Tento panel obsahuje funkcie potrebné k úprave formulára. Ďalšie funkcie nájdete na panele Návrh formulára a Ďalšie ovládacie prvky.

V návrhu formulára je možné vkladať ovládacie prvky, priradzovať vlastnosti, určovať vlastnosti formulára a nastavovať podformuláre.

Ikona Navigátor formulárom Icon na paneli Návrh formulára otvorí Navigátor formulárom.

Ikona Otvoriť v režime návrhu Ikonka vám umožňuje uložiť formulár tak, že sa vždy otvorí v režime návrhu.

Pokiaľ pri priradení vlastností k objektu formulára vznikne chyba (napr. priradenie neexistujúcej databázovej tabuľky objektu), zobrazí sa odpovedajúca chybová správa. Táto chybová správa môže obsahovať tlačidlo Viac. Po kliknutí na tlačidlo Viac se zobrazí dialog s podrobnejšími informáciami o danom probléme.