Vlastnosti spojenia

If you double-click a connection between two linked fields in the query design, or if you choose Insert - New Relation, the Join Properties dialog appears. These properties will be used in all queries created in the future.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open query design and choose Insert - New Relation, or double-click on a connection line between two tables.


Zahrnut√© tabuńĺky

Urńćuje dve r√īzne tabuńĺky, ktor√© si Ňĺel√°te prepojiŇ•.

Zahrnuté polia

Urńćuje dve polia, ktor√© bud√ļ spojen√© ral√°ciou.

MoŇĺnosti

Typ

Urńćuje typ vybranej rel√°cie. Niektor√© datab√°zy podporuj√ļ iba ńćasŇ• moŇĺn√Ĺch typov.

Vn√ļtorn√© spojenie

Pri vn√ļtornom spojen√≠ obsahuje v√Ĺsledok iba tie z√°znamy, v ktor√Ĺch je obsah prepojen√Ĺch pol√≠ rovnak√Ĺ. V LibreOffice SQL sa tento typ spojenia vytvor√≠ odpovedaj√ļcou klauzulov WHERE.

ńĹav√Ĺ spoj

Pri ńĺavom spoji obsahuje v√Ĺsledok vŇ°etky z√°znamy ńĺavej tabuńĺky a iba tie z√°znamy pravej tabuńĺky, pre ktor√© je obsah prepojen√Ĺch pol√≠ rovnak√Ĺ. V LibreOffice SQL tento typ spoja odpoved√° pr√≠kazu LEFT OUTER JOIN.

Prav√Ĺ spoj

Pri pravom spoji obsahuje v√Ĺsledok vŇ°etky z√°znamy pravej tabuńĺky a iba tie z√°znamy ńĺavej tabulky, pre ktor√© je obsah prepojen√Ĺch pol√≠ rovnak√Ĺ. V LibreOffice SQL tento typ spoja odpoved√° pr√≠kazu RIGHT OUTER JOIN.

Pln√Ĺ spoj

Pri plnom spoji obsahuje v√Ĺsledok vŇ°etky z√°znamy ńĺavej i pravej tabuńĺky. V LibreOffice SQL tento typ spoja odpoved√° pr√≠kazu FULL OUTER JOIN.

Prirodzené

Inserts the keyword NATURAL into the SQL statement that defines the relation. The relation joins all columns that have the same column name in both tables. The resulting joined table contains only one column for each pair of equally named columns.