Exportovať HTML – Strana 4

Určuje informácie, ktoré majú byť zobrazené na titulnej strane publikácie.

Túto stranu môžete preskočiť ak zrušíte označenie možnosti Vytvoriť titulnú stranu alebo ak ste na predchádzajúcej strane sprievodcu vybrali Automaticky alebo Webcast.

Pre prístup k tomuto príkazu...

LibreOffice Draw/LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard


Informácia pre titulnú stranu

Autor

Určuje meno autora publikácie.

E-mailová adresa

Určuje adresu elektronickej pošty.

Vaša domovská stránka

Určuje adresu vašej domovskej stránky. Hypertextový odkaz bude vložený do publikácie.

Ďalšie informácie

Určuje ďalší text, ktorý bude zobrazený na titulnej strane.