Exportovať HTML - Strana 3

Určite typ súborov pre obrázky a cieľové rozlíšenie obrazovky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

LibreOffice Draw/LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 3 of the wizard


Save images as

Určuje formát obrázkov. Je tiež možné upresniť kompresnú hodnotu pre export.

PNG - Prenosný sieťový grafický formát

Obrázky budú exportované ako PNG súbory. PNG sú komprimované bez straty údajov a môžu obsahovať viac než 256 farieb.

GIF -Výmenný grafický formát

Obrázky budú exportované ako GIF súbory. Súbory GIF sú komprimované bezstratovou kompresiou a môžu obsahovať 256 farieb.

JPG - komprimovaný súborový formát

Obrázky budú exportované ako JPEG súbory. Súbory JPEG sú komprimované nastaviteľnou stratovou kompresiou a môžu obsahovať viac než 256 farieb.

Kvalita

Určuje kompresný faktor JPEG obrázkov. Hodnota 100% ponúka najlepšiu kvalitu, ale výsledná veľkosť súboru je väčšia. Hodnota 25% ponúka menšie súbory v podstatne horšej kvalite.

Rozlíšenie monitora

Definuje rozlíšenie cieľovej obrazovky. V závislosti na vybranom rozlíšení budú obrázky zobrazené v zmenšenej veľkosti. Môžete nastaviť zmenšenie oproti originálnemu obrázku až o 80%.

Nízke rozlíšenie (640x480 pixelov)

Vyberte nízke rozlíšenie aby ste zachovali malú veľkosť súborov aj pri prezentáciách s veľkým množstvom snímok.

Stredné rozlíšenie (800x600 pixelov)

Vyberie stredné rozlíšenie pre stredne veľké prezentácie.

Vysoké rozlíšenie (1024x768 pixelov)

Vyberie vysoké rozlíšenie pre zobrazenie snímok vo vysokej kvalite.

Exportovať

Exportovať zvuk keď sa posunie snímok

Určuje, či budú exportované zvukové súbory, ktoré definujú zvuky prechodov medzi snímkami.