Exportovať HTML – Strana 2

Určuje druh publikácie.

Môžete určiť či chcete použiť rámce, vytvoriť titulok alebo zobraziť poznámky k prezentácií.

Pre prístup k tomuto príkazu...

LibreOffice Draw/LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard


Druh publikácie

Definuje základné nastavenia pre plánovaný export.

Štandardný HTML formát

Zo strán pre export vytvorí štandardné HTML strany.

Štandardný HTML s rámcami

Vytvorí štandardné HTML stránky s rámcami. Exportovaná stránka bude zobrazená v hlavnom rámci a rámec vľavo bude slúžiť ako obsah vo forme hypertextových odkazov.

Vytvoriť titulnú stranu

Vytvorí titulnú stranu vášho dokumentu.

Určuje, či majú byť zobrazené aj vaše poznámky.

Automaticky

Vytvorí základnú HTML prezentáciu, v ktorej budú za sebou snímky automaticky nasledovať po určitých časových jednotkách.

Ako je uvedené v dokumente

Prechod medzi snímkami závisí na časovaní, ktoré ste jednotlivým snímkam priradili v prezentácií. Ak ste nastavili ručný prechod medzi snímkami, v HTML prezentácií bude nový snímok uvedený po stlačení ľubovoľnej klávesy.

Automaticky

Snímky sa menia automaticky po uplynutí určitého času a nezávisí na časovaní prezentácie.

Čas zobrazovanej prezentácie

Určuje čas, počas ktorého bude každý snímok zobrazený.

Nekonečný

Po zobrazení posledného snímku sa prezentácia automaticky spustí znova.

WebCast

V exporte pro WebCast budú vygenerované automatické skripty s podporou jazykov Perl alebo ASP. Toto umožňuje hovoriacemu (napríklad pri telefonickej konferencii zároveň používať internetové prezentácie) meniť snímky vo webových prehliadačoch poslucháčov. Viac informácií o technológií WebCast nájdete ďalej v tejto sekcií.

Aktívne serverové stránky (ASP)

Ak vyberiete možnosť ASP, export pre WebCast vytvorí stránky ASP. HTML prezentácia môže byť potom umiestená len na serveri podporujúcom technológiu ASP.

Perl

Použite export pre WebCast pre vytvorenie HTML stránky a skripty jazyka Perl.

URL pre poslucháčov

Určuje URL (absolútnu alebo relatívnu), ktorú musia zadať diváci prezentácie.

URL pre prezentáciu

Určuje URL (absolútnu alebo relatívnu), kde bude na WWW serveru HTML prezentácia uložená.

URL pre Perl skripty

Určuje URL (absolútnu alebo relatívnu) pre vygenerované skripty Perlu.

Viac informácií o exporte pre Webcast

Existujú dve možnosti pre exportovanie LibreOffice Impress pomocou technológie WebCast: Active Server Pages (ASP) a Perl.

Warning Icon

V každom prípade technológia WebCast potrebuje HTTP server, ktorý podporuje skriptovanie pomocou jazyka Perl alebo ASP. Možnosti exportu potom závisia od použitého HTTP serveru.


Webcast v ASP

Exportovanie

Nepoužívať rovnaký adresár pre dve rôzne exportovania do HTML.

Použitie technológie ASP Webcast

Použiť Webcast môžete hneď ako budú exportované súbory prístupné z HTTP.

Príklad:

Predpokladajme, že ste si na svoj počítač nainštalovali Microsoft Internet Information Server. Ako výstupný adresár ste pri nastavovaní ISS zadali "c:\Inet\wwwroot\presentation". URL vášho počítača je: "http://myserver.com".

Obecenstvo teraz môže vidieť snímky vybraté prezentujúcim na adrese http://mojserver.sk/presentacie/webcast.asp. Nemôže však vidieť iné snímky, pokiaľ nie sú známe mená súborov. Uistite sa prosím, že HTTP server neukazuje výpis adresára.

Webcast cez Perl

Exportovanie

Použitie technológie Perl Webcast

Súbory vytvorené v priebehu exportu je nutné umiestiť na HTTP server podporujúci skriptovanie v jazyku Perl. nemôže to byť urobené automaticky, pretože alternatívnych serverov protokolu HTTP s podporou jazyka Perl je viacero. Ako to urobiť bude obsahom ďalšieho textu. Držte sa prosím manuálu k vašemu serveru alebo sa obráťte pre pomoc na vášho správcu siete.

Teraz by ste mali byť schopný používať Webcast.

Príklad:

V tomto príklade máme počítač s operačným systémom Linux a nainštalovaným HTTP serverom. URL vášho HTTP servera je http://mojserver.sk a výstupný adresár pre vaše dokumenty HTML je adresár //user/local/http/ . Vaše Perl skripty sú v adresári //user/local/http/cgi-bin/. Vložte tajne.htm ako názov exportovaného súboru a prezentacia.htm ako URL pre poslucháčov. Do poľa URL pre prezentáciu zadajte http://mojserver.sk/prezentacia/ a do poľa URL pre Perl skripty zadajte http://mojserver.sk/cgi-bin/.

Po dokončení načítania súborov jazyka Perl môže prezentujúci začať s prezentáciou. Diváci môžu prezentáciu sledovať na adrese http://mojserver.sk/prezentacia/prezentacia.htm.