Exportovať HTML - Strana 1

Na prvej strane môžete vytvoriť nový dizajn alebo si vybrať z už existujúcich.

Nastavenia, ktoré ste vybrali pre exportovanie budú automaticky uložené ako dizajn pre ďalšie exportovanie.Po kliknutí na Vytvoriť môžete zadať názov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

LibreOffice Draw/LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard


Priradiť návrh

V tejto oblasti môžete vytvoriť nový dizajn a vybrať si alebo odstrániť už existujúci.

Ak odstraňujete dizajn, odstránite iba informácie o dizajne v sprievodcovi. Exportovaný súbor nebude po tejto operácií zmazaný.

Nový návrh

Vytvoriť nový návrh na ďalšej strane sprievodcu.

Existujúci návrh

Zo zoznamu načíta existujúci návrh pre použitie ako počiatočný stav pre ďalšie kroky na ďalších stranách sprievodcu.

Zoznam návrhov

Zobrazí všetky existujúce návrhy.

Zmazať vybraný návrh

Odstráni vybraný návrh zo zoznamu.