Exportovať HTML

Určuje voľby, ako budú vo formáte HTML publikované dokumenty LibreOffice Draw alebo LibreOffice Impress.

Pre prístup k tomuto príkazu...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select "HTML Document" file type, this dialog opens automatically


Zobrazenie strán je odlišné v závislosti na možnostiach vybraných na druhej strane sprievodcu.

Exportovať HTML - Strana 1

Na prvej strane môžete vytvoriť nový dizajn alebo si vybrať z už existujúcich.

Exportovať HTML – Strana 2

Určuje druh publikácie.

Exportovať HTML - Strana 3

Určite typ súborov pre obrázky a cieľové rozlíšenie obrazovky.

Exportovať HTML – Strana 4

Určuje informácie, ktoré majú byť zobrazené na titulnej strane publikácie.

Exportovať HTML – Strana 5

Definuje štýly tlačidiel pre navigáciu medzi snímkami prezentácie.

Exportovať HTML – Strana 6

Definuje farby pre publikáciu.

< Back

Návrat na možnosti vykonané na predchádzajúcej strane. Aktuálne nastavenia ostanú uložené. Toto tlačidlo môžete zvoliť až v druhom kroku upravovania.

Next >

Uloží aktuálne nastavenia a prejde na ďalšiu stranu. Toto tlačidlo bude na poslednej strane dialógu neaktívne.

Vytvoriť

V závislosti na vašich voľbách vytvorí a uloží dokumenty.

Note Icon

LibreOffice uloží aktuálne nastavenia a použije ich ako základné pri ďalšom spustení sprievodcu.